Hamd, ancak Allah'adır. O’na hamdeder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz.

14 Mart 2018 Çarşamba

Aldatıcılara Aldanmamak İçin

Adem (as)in yaratılışı dünyanın yaratılış amacı Allah (c.c) muhkem kitabında bize mükemmel bir üslupla hikaye ediliyor. İlkin Adem
aleyhi selam için Allah yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor.

" Hani Rab’ın, meleklere «Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım» demişti..." [ Bakara 30 ]
"Sizi yeryüzünde öncekilere halefler yapan O´dur. Verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminiz üzerine derecelerle yükseltmiştir. Rabbin ceza verdiğinde çok süratli verir. Ama O, gerçekten çok affedici, çok merhametlidir." [Enam : 165]

Sonrasında şeytanın büyüklenmesi, adem oğlu ile şeytan ile arasında ebedi düşmanlık baş gösterdi.  Bu düşmanlık şeytanın hilesi ile adem ve Havva as ‘arin cennetten kovulması ile yeni bir dünyada devam etti, edecek..

"O vakit biz meleklere, Âdem´e secde edin demiştik de İblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu." [ Bakara : 34 ]

"Ey iman sahipleri! Hepiniz toptan barış içine girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır." [ Bakara : 208 ]

Kuşkusuz Allah Teâlâ yarattığı her şeyi hikmetle yaratmıştır. Bu şeytan ve yandaşlarının varlığında da aynıdır. İmtihan dünyasında iki cephe olmalıdır ki bir mücadele oluşabilsin. Ve Allah ezeli ilmi ile her şeyi olmadan önce bilir.

Süre gelen deneme ve imtihanda düşman farklı renklerde zuhur ediyor.

"Allah katından kendilerine, ellerinde bulunanı tasdikleyici bir resul geldiğinde, kitap verilenlerden bir fırka, Allah´ın Kitabı´nı hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar." [ Bakara : 101 ]

Ilk zamanlar Müslümanlar arasında yalancı peygamberler ortaya çıktılar. Allah Resulünün (sas) öğrencileri onlara gereken cevabı verdiler. Gerek İslam’ı anlatarak gerekte cihad ederek küfrü yerinde ihtilafa girmeden yok ettiler. Sonrasında  zekatı vermedikleri için küfre girdiler. Sonuç yine ihtilaf edilmeden sonuçlandı.

Kimse bu insanların duygusal tepkilerini , yandaşlarının cehaletini öne sürerek berrak suyu bulundurmaya çalışmadı. Çünkü onlar şunu çok iyi öğrenmişlerdi bu din Allah'ındır. Katıksız değişmez aynı zaman zafiyetlere göre yoruma açık değildir. Küfre giren Kur’an ve sünnete göre belirlenir. Tekfir edilende tekfir eden de Allah’ın buyruklarına göre belirlenir. Yani ikiside keyfi davranamaz.

Bugünün müşrik toplumunun dinde at oynatma keyfiliği yoktu. Olmadı da.

"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz: İyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirsiniz, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırsınız, Allah´a iman edersiniz. Ehlikitap da iman etseydi, kendileri için, elbette hayırlı olurdu. İçlerinde müminler vardır ama onların çoğu sapıkların ta kendileridir." [Âl-i İmran : 110 ]

Bugün durum tamamen şeklen de fikrende değişmiş durumda. Allah'ın ayetini okuduğun zaman sorumluluktan kaçmanın yolu;  ya cehalettir bahane ve yahut muasır medeniyet te İslam ile hilafeti gerçekleştirmek mümkün değildir.

Son moda olan ise hilafetin çağrısı demokratik bir hak olarak yapılıyor!  Şeriatı dahi demokrasi izin verirse yapabilirler ne dehşet bir imanı kayma görülüyor.

İlimde derinleşmesi imanda sağlamlaşmaya yaramıyorsa o ilimde ilimi alanda İslam’a bir aykırılık vardır.

Bu gün İslam’ın bayraktarlığını yapması gereken birinin kamuoyu oluşturalım protesto yapmak çağrısı yapıyorsa bilin ki bu demokratça bir harekettir! Demokrasi kimilerine göre yorumlanır biliyorsunuz ki , demokrasi beşeri üretim olduğu için doğru düzgün bir tanımıda yok!

Yeni senorosyon dinde reformu dinden tamamen uzaklaştırılan halkı ikna ederek yapıyorlar. Son zamanlarda Suudi Arabistan en bariz hali ile reform yapıyor. Çok su kaldıran kadın hakları üzerinden. Gayri İslami uygulamalarla iyice katılaştırdıkları hamuru cıvıtmaya başladılar. Neymiş efendim kadın hakları veriliyor! Kadın hakları derken sinema, şalvarlı koşu! Ne muazzam hak iadesi! Yarın bu şalvarlı koşu yapın Suudi Arap kadınlar özgürlük mimarı olarak lanse edilecek!

Kadın pazarının kurulması için öncü kadınlar. Firavunun saray işçisi Israil oğulları akıllara geliyor zulüm çarkının öncü çevireni zulme uğrayan halklar. Günümüz Kürtleri gibi...

Halife Adem'in-Havva'nın torunlarını kandırmak için, şeytanın Allah adına yemin etmesine ihtiyacı kalmadı. Çünkü bu gün artık ne kadar Allah'sız o kadar özgür olacaklarını düşünüyorlar!

"İş bitirilince şeytan onlara şöyle dedi: Allah size hak bir vaatle vaatte bulundu, ben ise vaat ettim ama vaadimden caydım. Benim sizin üzerinizde bir sultam yoktu. Sizi davet ettim, siz de bana uydunuz. Hepsi bu. Şimdi beni kınamayı bırakın da öz benliklerinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında ben sizin, daha önceden beni şirk aracı yapmanıza karşı çıkmıştım. Zalimler için acıklı bir azap öngörülmüştür." [14-İbrahim : 22 ]

 Dini yarım olanlara demokrasiyi verin. Bedel olarak ne isterlerse verirler!

Bunlar ilk defa yapılan tespitler değil elbette. İslam’ın bayraktarlığını yapan İslam alimleri bunu hiç durmadan vurguluyorlar.

Çözüm ; Kuran ve Sünnete katıksız olarak geri dönmekle mümkün. Bırakalım belamlarin dine fesat karıştırma çabasına. Çünkü onlar ancak fasıkları aldata bilirler. Zira Allah'ın biz kullarını şeytanın zayıf hilesinin tesirine koymayacağını biliyoruz. Tabi biz hakkı kendimiz için tek ölçü olarak kabul edip yaşarsak. 

"Rabb´i ona, Müslüman olup bana teslim ol! dediğinde o şu cevabı vermişti: Teslim oldum âlemlerin Rabb´ine!" [ Bakara : 131] "Allah´ın boyasını esas alın. Allah´tan daha güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız O´na kulluk ederiz." [ Bakara : 138]

Bizim cemaatimizin asrı saadet Ashabın cemaate uyum sağlaması için Resulluh'in (sas) terbiyesini sünnetinden almamızla mümkün. Bir insanın kardeşimiz ve velimiz olması için iman şartı olmalı tıpkı darul erkama girince Ömer'in İslam düşmanı olması iman edince kardeş olması gibi. Tıpkı İslam kardeşi olan İkrimen'in mürtet olunca düşman olması gibi. İslam üzerine bir araya gelen nadide toplum. İslâm ile yol alan. İslâm ile terbiye edilen. Dini eğip bükmeden tevil etmeden iman eden toplum.

"Ey Mü’minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, ALLAH’ın kitabı Kur’ân-ı Kerim ve Peygamber’in sünnetidir" (Veda Hutbesi/İmam Malik-Muvatta:1395 nolu hadis, Hakim-Müstedraki sahiheyn Cilt1-sayfa 93 )

|Zehra Celalî Ararat
Devamını oku...

3 Eylül 2017 Pazar

21 Yüzyılın Kaybı; İffet!

 Rahman ve rahim olan Allah'in adıyla.

Salat ve selam üzerine olsun  Muhammed Resullulah.

Islam dinini Allah ( c.c)'en geldiği şekli ile katıksız, tahrif olmadan kabul etmek için, Allah'ın Resulunun önderliğini, farz olduğu şekli ile kabul etmek şarttır. Zira din bir bütündür taki insan oğlunun yaratılış amacına uygun şekilde yaşayabilsin.
Zariat süresi 56 Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.

Dönem dönem dinimizi yaşarken bir tarafın eksik kaldığını üzüntü ile fark ediyoruz. Ki farketmek ancak büyük bir imtihan ile baş gösteriyor. Fakat Allah nasıl ki ömrü bir fırsat olarak bize bahsetmiş ise aynı zamanda biz kullarına sonsuz merhametini gerek Resuller göndererek gerekte çeşitli imtihanlar geçirerek gösteriyor.Ki her imtihan bir ikazdir.

Son zamanlarda esefle fark ettiğimiz maalesef ki tedavisinin de zor olduğu ahlaki çürümüşlük her yerden zuhur ediyor.

Belki zamanın şirk ve müşrik toplumu ile yapılan mücadele ahlak ile ilgili kısmın ihmal edilmesi ile tekrar gerek dini gerekte ahlaki -ki birbiri ile çok bağlantılı - kaybinida beraberinde getirdi.

Hatta durum öyle bir raddeye geldiki günaha belkide islam tarihinde görülmeyen oranda cesaretle yaklaşılır oldu. Yapılan nasiatlerin ciddiye alınmaması gunahta israrcilik günahı müşrik toplumundan görüldüğü şekilde sıradanmış gibi sohbetinin yapılması örnek gösterilebilir.

Müslümanın En başında Rabbine karşı sorumlulukları vardır. Sorumluluğa riayet edildiği oranda mümin , günahkâr müslüman, veyahut müşrik ve kafir sıfatları alınır ki bu iman ve küfür arasında bir yol ayırımıdır. Dolayısı ile ya cennet yada cehennem kazanılır.
Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.
Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.
Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.(İsra Süresi13,14,15)

Bu yazıda üzerinde duracağimiz konu ahlâkın bir şubesi olan iffet ve hayadan bahsedeceğiz. Konu derinliği sebebi ile çok büyük bir alanı kapsıyor. Çünkü hertürlü şirk ve günahtan uzak durmanın da yolu nefsin iffetli davranması ile mümkün.

Haya Allah'in kullarına bir lütfudur. Dünya hayatının nizami yürümesi için azami önem taşır.
Kullarin Rabbine karşı hayali davranması günaha yaklaşmasına engel olur.
Kullarin kullardan utanmasi günaha yaklaşmasına engel olur.
Kulun nefsinden utanmasi kimsenin şahit olmadığı alanlarda günahtan uzak durmasını sağlar. Çok yönlü bir kazançtır.

Allahü teâlâdan haya edin! Allah’tan haya eden, kötü düşünceden uzak durur, midesine girenleri kontrol eder, ölümü hatırlar. [Tirmizi]
Haya, baştan başa hayırdır. [Müslim]
Her dinin bir ahlakı vardır. İslamiyet’in ahlakı da hayadır. [İbni Mace]

Bugün toplum ahlaki yozlaşmanın belkide son sınırlarına yaklaşmış durumda. Islam gerek toplum kültürünün aşınması, aşındırılması görsel teknolojinin gelişmesi ile hız kazandı.
Bu durum radyo ,televizyon ,tiyatro ,gazete ,dergi en son olarakta sosyal medya aracılığı ile dünyanın en ücra köşelerine kadar ilerleyip sirayet etti.
O kadar vahim bir duruma geldiki hayasızlık gelişmek ile aynı manaya geliyormuş gibi algılanıp algı olusturuludu
Görsel teknoloji avrupa ve laik dolayısı ile dinsiz toplumlarda geliştiği için teknolojiyi ithal ederken,' ahlaki yozlasmisliklarinida ithal etti diğer toplumlar.

Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, sizden hiç biri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir. (Nur; 21)

Sözde islam toplumları  tevhidi ,kuran anayasasını terk ettikleri gibi ahlaki kültürünü de kaybetmiş durumda. Kültürsüz toplumlar yıkılmaya mahkumdur. Akıl ve nefsin şeytani dürtülere terk edilmesi, gelişimi durdurur dolayısı ile kendi kaderini tayin etmeyen, toplumlar ve devletler bunun en belirgin göstergesi.
Sözde islam devletlerinin vahim durumu ortada.
Bugün kaç tanesinin tam bağımsız olarak yönetildiğini saymaya kalkarsak sıfır olduğunu görmüş oluruz.nasilki yönetim şekli tağuti oluşumlar olan devletlerden alındı aynı şekilde bağımsızlıkta keyfi arzulara satılmış pasif toplumlara dönüşmüş durumda.

Tevhidi diriliş ancak ve ancak kuranin bir bütün olarak ele alınıp aksak kalmaması için Islam gerek itikadi, fikhi ve ahlaki olarak uygulanması ile mümkündür. Çünkü toplum ancak aklettiği düşündüğü zaman cahili sistem ve kuramlarindan azade olabilir.

Tevhid meselesi gerektiği şekli ile ele alınıp ciddiyetle üzerinde duruluyor elhamdülillah. Elbette bu yeterli değil taki müslüman toplumlar hukmedinceye kadar ciddiyetle üzerinde durulmalıdır.

Fakat ahlaki değerlerden haya ve iffet meselesi gerektiği gibi ciddiyetle ele alınmıyor. Ciddi boşluklar mevcut.
Esefle belirteyim ki dini tevhidi olarak hayatına uygulamaya çalışan, ıslamın şiarlarinda tesettürü ve sakal alemetini üzerinde taşıyan maalesef ki iffetten yoksun bir güruh ortaya çıkmış durumda.
Ki bu meseleyi bu şekilde ele almak dahi insanı çok kötü yaralar.Çünkü cahiliye bu kadar yozlaşmasına rağmen hala bu iffetsizlik fikrini hazmede bilmiş değil. Çünkü fıtrata aykırı bir durum.
Durum böyle iken tevhidi toplum nadide iken ,
Bu nebiçim bir kayıptır ki müslüman bir insan gayri meşru ilişkilere iltifat edebilir !
Bu bizim için büyük bir ayıptır.
Avrupa kanunları ile mücadele ederken yozlaşmış kültürünü yaşamak yenilmişliğin en bariz örneğidir.
Durum öyle vahim bir hale gelmişki şeytani kültürün tarzında folortunu müslümanlarla tanistirma reddesine  gelinmiş durumda.
Allâh Rasulü ( s.a.s) dedi ki ;

Kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa,
yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın;
çünkü bu takdirde üçüncüleri şeytandır.

Hadisi şerif Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/222; 3/339)
Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.
isra 32.ayet

Ahlaki çürümüşlüğün çirkefinin kokuşmuşluğunun  Son reddesi bu olsa gerek.
Ki kurulacak toplum bu çirkin yuvalarla mümkünmüdür?!
Hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü bilinç ne ise çocuklara aktarılan da ancak budur. Taki iffetsiz bir anne babanın oluşturacağı toplumdan çok büyük bir devrim beklememek gerekir.
Insan cürmü kadar yer yakar. Hani neysen birakacağın mirasta odur.

Durumun daha vahim olan tarafı günahını hafife almaktır. Zinanin hertürlü kati surette yasaklanmış ken amali bir şekilde günahına mazaret üretmek şeytanın oyuncağı olduğunun belirtisidir.
Şeytan insanı günaha ikna etmek için bahaneler fısıldar  kulaklarına.

Mü'minlere söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temizdir. Gerçekten Allah, yaptıklarından haberdârdır. (Nur /30)


Bunun bir yenilgi olduğunu, hastalığın tedavisinin de ancak asrı saadeti örnek edinerek haramlardan uzak durmak ile mümkün.
Asri saadet cahiliye toplumundan ortaya çıkmıştı.  Mekke musrikleri zinakar bir toplumdular. Hertürlü isteniyordu. Şimdiki cahil müşrik toplumunda olduğu gibi.

İslam Tarihinde kaç tane gahri meşru ilişki yaşayan örnek sayabiliriz?! Mekkede hiç yoktu dikkat etmek lazım! Nasıl şirk işlemeği terk ettiler ise aynı şekilde 13 senelik zaman zarfında zina ile ilgili kayda giren bir konu bilmiyorum.
Medinede 10 yıllık islam devleti gibi büyük bir toplumda birkaç vakıa biliyoruz.
 Durum böyle olunca islâm ahlâki ashab arasında doğru anlaşıldığı ortaya çıkmış durumda.


"O alemler için ve sizden doğru davranmayı arzu edenler için katıksız bir öğüttür" (Tekvir 27,28)

{Zehra Celalî Ararat }
Devamını oku...

28 Mayıs 2017 Pazar

Ramazanı Doğru Anlamak

Bir insanın Rabbin huzurunda temiz bir kalp(tam teslim), temiz bir niyet, temiz bir hayat ile durması gerekir. Ramazan bereketli bir aydır. Ruhun arınması, nefsin terbiye edilmesi, imanın yenilenmesi, yanlışların duzeltilmesi, Hakkın öğrenilmesi, bedenin sıhhati, aklın ve ruhun tezkiyesi gibi uzatılabilecek bir çok faydayı bu ayda bulmak mümkün.

Mübarek Ramazan ayı sebebi ile dinin nasihat olduğunu hatırlayarak, Hakka ulaşmanın yolunu tekrar hatırlamak için Allah Resul'ünün rehberliği ile Kur'an'ı anlamamız farzdır.

En doğru şekli ile Muhammed(s.a.s)'in rehberliği ile Kur'an'ı anlayarak mütevatir hadislerin, ayetleri tefsir etmesi ile hayata uygulanabilir.

Her zaman yapılması gereken Kur'an'ı Kerimi bir bütün olarak ele alıp, temelden hayatımızı inşa etmek gerekir. Taki Rabbinin huzurunda temiz bir niyet ve doğru bir yol haritası ile durabilmek için.

Şüphesiz samimiyet her zaman bizim için vazgeçilmez ruhi ihtiyaçtır. Samimiyet olmadıkça doğruyu bulmak da mümkün değildir hiç şüphesiz. Fakat samimiyet, teslimiyet ile birleşmediği; Rab için herşeyi feda etmek ile güçlendirilmediği müddetçe çimentosuz duvar örmeye benzer.

Şüphesiz yoluna çıkıp da hakkı olduğu gibi, Allah'ın emrettiği şekli ile yaşamayı engelleyen engelleri aşmak için Kur'an'a tam bir kanaat ve  bu yola her şeyin feda olması gerekir ki, burda da tek belirleyici olan düstur Allah(c.c)'ın buyruklarıdır.

Bizim üzerimizde tek hakim olan Allah'tır. Allah'ın bizim için seçtiği din olan islam tek gayemiz olmalıdır.

"İbrahim de oğullarına şunu vasiyet etti, Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak müslümanlar olarak can verin." -Bakara : 132

Temelin sağlamlığı harcın kusursuz olarak tedarik edilip, doğru şekilde kullanılması ile mümkündür. Malzemeden çalınan bina er yada geç yıkılır. Enkazdan yaralı va sağ çıkmak da mümkün ölü çıkmak da mümkün. Durum böyle olunca Allah'ın bir deneme olarak bize verdiği bu hayatı yaşarken, Kur'an'ın öğretilerine göre hareket etmek durumundayız. Allah, dini bir bütün olarak yaşamayı farz kılmıştır.

Onlar ki; dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olmuşlardır. Her zümre kendi yanında olanla sevinir durur. - Rum : 32

Rum süresindeki zumrelerin kınanmış halinden korunmak için, dini bir bütün olarak yaşamaya niyet etmek şartıyla İhsan ve ihlasla amel etmek gerekir. Ramazan ayından verimli  yararlanmak için, Ramazanda indirilen Kur'an'ın bize neyi öğütlediğini bilmemiz gerekir.
Allah'ın ilk indirdiği süre Alak süresi "oku" emri ile başlıyor.

Düşünmek gerekir neden ilkin okumak emredilmiş?
Neden ilkin başka bir şey değilde "oku" emri verildi?

"Oku" emri amelde hak ile batılın ayrılması için tek yoldur. Okumak, öğrenmek ve amel etmek birbirini devamıdır. Bilmeden öğrenmeden körü körüne taklit etmek emredilmedi. Okumak, sorgulamayı; doğru ile yanlışı ayırmayı; İddiaları araştırarak kıyas etmeyi de beraberinde getirir.
Rabbin emir buyurduğu gibi dini delilleri ile kabul etmenin de tek yolu okumaktır.

Yoksa, önce yaratan, sonra da onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı? De ki: Şayet doğru sözlü iseniz, delilinizi getirin.  - Neml : 64

Dikkat etmek gerekir ki, oku emri "yaratan Rabbin adıyla oku" diye devam eder.
Yaratan Rab? Burada 'Rab' kelimesinin ne manaya geldiğini bilmek gerekir.
“Rab” kelimesi Mâlik, yaratıcı, sahip, bir şeyi ıslah eden, terbiye eden, efendi anlamlarını ifade etmektedir.
Kelime anlamından da  anlaşıldığı şekli ile Allah'ın isimlerinden Rab çok geniş  manalar içeriyor. Özellikle ıslah eden ve terbiye eden manaları ilk indirilen sürede geçmesi hesabı ile çok daha ibret alınması; düşünülüp kafa yorulması gereken bir konudur.

Çünkü bizi yaratan Rabbimiz aynı zamanda Kur'an'ı Kerimi, Muhammed(s.a.s) Resulü vasıtası ile indirerek bizi ıslah ve terbiye ediyor. İşte bunun yolu da ilkin oku emri ile başlanmış! Okumak tefekkürü de beraberinde getirir. Yoksa salt okumak yeterli olsa idi tek başına oku emri gelirdi. Yaratan Rabbin adıyla oku denmezdi!

Terbiye olmak içinde yol gösterici olan Muhammed(s.a.s)'in rehberliği ile gerçekleşir. Mütevatir hadisler bizim ikinci kaynağımızdır. Çünkü biz insanları yaratan Allah, fıtratımızın da hâlikidir. O yüzden bize bir yol gösterici göndererek terbiye etmiştir.

 "De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici, çok merhametlidir."  - Âl-i İmran : 31

Rab kelimesinin bir diğer anlamıda Efendidir. Efendi, yöneten ve hükmeden manasına gelir. Terbiye ve ıslah eden Allah aynı zamanda bizim efendimiz ve hakimimizdir de.

İlk inen sürede(Âlak suresi) yol haritası bize gösterilmiştir. Hakkı, Rabbin adıyla oku, tahlil et, düşün sonra da terbiye ve ıslah ol. Senin tek malikin ve efendin Allah'tır. Temel itikadi konular tek cümlede özetlenmiş. Hayatın bir bütün olarak Allah'ın emrine ve indirdiği delillere göre dizayn edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Allah öğretisi dengeyi de içinde barındırır. Nasılki Allah yeryüzünü tek ve ortaksız halk etmiş, her yarattığı varlığa bir yörünge tayin ederek yönetmiş ise biz insanları yaratan Allah, aynı zamanda tek efendimizdir. Tek hakim ve hükmeden Allah. Burada bir denge ve uyum mevcut. Yer ve gök tek yaratan ve yöneten olan Allah'ındır. Ve bu dünya bir sınav bir deneme yeridir. Bunu bilerek hakkı bu şekilde aramak, okumak, temiz bir niyet, sağlam kanaat, istisnasız teslimiyet ile gerçekleşir.

Ramazan ayı da Allah'ın alemetlerinden biridir. Ramazan ayının diğer aylardan ayıran ve mübarek kılan nedir? Ki bu ayda bin yılın sevabı var. Bu ayı bu kadar özel kılan ne?

"Ramazan o aydır ki; insanlara kılavuz olan, iyi-kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur´an, onda indirilmiştir. O halde bu aya ulaşanınız onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah'ı yüceltmenizi ister. Ve sizin şükretmeniz umulmaktadır."  - Bakara : 185

İşte Ramazan ayının özel kılan bu ayda Kur'an'ın indirilmiş olmasıdır. Ve ayet o kadar açıktır ki, bizi Hakka yormadan götürüyor.

Burada Ramazanın bereketinden yararlanmak için peygamberimizin bize gösterdiği şekli ile amel etmek gerekir ki, bid'atlerden sakınabilelim. Çünkü her bid'at dalalettir. Dalalet de ateştedir.


İlkin günümüzün hilal gözetlemeyi terk etmesi bid'attir. Sahih sünnete göre hilal gözetlenerek oruca başlanır aynı şekilde hilal gözetlenerek bayram edilir.

İbn Ömer (r.a.) şöyle demiştir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu : “ Hilali görmedikçe (ramazan orucuna başlamak için) oruç tutmayın, hilali görmedikçe (bayrama girdik sanarak orucu terk ederek) iftar etmeyin. Eğer hilal üzerinize bulutlanırsa miktarını (Şaban’ı 30’a tamamlayarak) hesap edin.” ( İmam Müslim )

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle dedi, Rasulullah (s.a.v.) 1 gün ve 2 gün evvelden oruç tutmak suretiyle sakın ramazanın önüne geçmeyiniz. Bir kimsenin adet edindiği bir orucu tutar olması müstesnadır. Böyle kişi adet edindiği o orucu varsın tutsun.” (Müslim )

Kim şüpheli günde oruç tutarsa oruç tutan Ebu’l Kasım’a (Muhammed’e) isyan etmiştir.” (Buhari-Ahmed bin Hanbel-İbn Hibban-İbn Huzeyme)

Sahurun erken bitirilip iftarın geçiktirilmeside günümüzde yaygın bid'atlerdendir.

Adiyy İbn Hatim şöyle dedi. “ sizin için fecrin beyaz ipliği siyah iplikten seçilinceye kadar ” ayeti nazil olduğu zaman Adiy, peygambere hitaben : “ Ya Rasulullah Ben yastığımın altına bir beyaz birde siyah iplik olmak üzere iki ip koyuyorum da geceyi gündüzden fark edemiyorum ” dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) muhakkak ki senin yastığın çok enlidir. Bu beyaz iplik ile siyah iplik gecenin karanlığı ile gündüzün beyazlığından ibarettir.” ( Müslim )

Yatsı namazı kıldıktan  sonra;  sahih hadislere göre terevih namazı 8/12/20 rekat kılınır. Ikişer ikişer rekat olarak kılınır.

Kadınların hayızlı iken oruç tutması haram kılınmıştır. Adet olan kadın orucu bırakır temizlenince gusledip ramazan orucuna devam eder. Tutmadığı günler kadar ramazan bayramından sonraki  günlerde kaza eder.

Kadir gecesinde ibadet etmek Kur'an ve sahih sünnette delili olan tek gecedir.
“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Âişe -radıyallâhu anhâ-, Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş,

“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

“Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!”

 (Buhârî, Leyletü’l-kadr 2,)
“Kadir gecesini ramazanın son on günü içinde arayınız!”(Buhârî, Leyletü’l-kadr 3)

"Seninle kanıt yarıştırmaya girerlerse şöyle söyle: Ben yüzümü Allah'a teslim ettim. Bana uyanlar da. Kitap verilenlerle ümmîlere de sor: Siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olurlarsa doğruya ve güzele kılavuzlanmışlardır. Yüz çeviririlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah, kullarını görmektedir."  - Âl-i İmran : 20

"Ey insanlar! Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, herşeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik."  - Nisa: 174

Zehra Celalî Ararat
Devamını oku...

28 Mart 2017 Salı

Tesettürün Aslı

İslam, Allah tarafından bize gönderilen son dindir. Kur’an’ı kerim Allah 'in rehber kitabı açıklayıcı olarak gönderilen Allah Resulü  (s.a.s)'ün sünnetidir. Din tercihi konusunda Allah kullarını serbest bırakmış, takı Cenneti hak etsin.
Ancak islam dini tercih edildikten sonra , emirleri uyup uymama serbestiyesi yoktur. Maddi ve manevi olarak Rehber(s.a.s) tarafından öğretildiği şekli ile amel edilme zorunluluğu var. Şekli olarak doğru  uygulanan fakat ihlas gerçekleşmeden hakkın rızası gözetilmiyor ise bundan mükafat beklememek gerekir. Aynı şey keyfi davranarak amelî, aslından koparmak da ameli geçersiz kılar.

Toplumumuzda şekli ibadet, en büyük handikaplardan biridir. İbadette amacın gerçekleşmesi ancak ve ancak bilmek ve tavizsiz uygulama ile gerçekleşir.

Maalesef ki toplumda din, tercih değil miras alınıyor. Oysa iman ve amel bilerek tercih edilip, imtihanlar başarı ile kazanılırsa Cennet vaadine ulaşılabilir.

Son zamanlarda fesat karıştırılan tesettür ile ilgili bir kaç şey söylemek istiyorum.

Allah hanım sahabilerden razı olsun. Onlar Allah’ın bütün emirlerinde olduğu gibi tesettürü de gerek şekli gerekse imani olarak kusursuz uygulanmışlardır.

Nitekim Nur suresinde “Kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne örtsünler..." ayeti inince, onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler eşlerine, kız, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından, Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah, Hz. Peygamberin arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı."(Buharî, Tefsîru Sûre, 29/12; İbn Kesîr, Muhtasar, M. Alî, es-Sâbûnî, 7. Baskı, Beyrut 1402/1981, II/600).

Tesettür dinin şiarlarındandır, İslam’ın şartlarından biridir. Allah, toplumda fesadın önünü kesmek için bize farz kılarak rahmet etmiştir. Tesettür dinin şiarlarındandır. Onu taşıyan ise emanetçidir. Zira tesettür kalıcı iken biz kullar bir vakitten sonra sorumlu oluruz, belli bir vakte kadar. Çocuk, tesettür farz kılınacak yaşa geldikten sonra tesettürü giyer. Adetten kesilen, dikkat çekmeyen kadınlar da dış örtülerini teşhir etmeden bırakabilir.

Evlenme ümidi olmayan, doğurganlık çağını geride bırakmış yaşlı kadınların, süslerini göstererek erkeklerin ilgisini çekme amacı taşımamak şartı ile ev dışında giyilecek elbiselerini giymemelerinin sakıncası yoktur. Fakat kapalı giyim konusunda titiz davranmaları kendileri için daha iyidir. Allah her sözü işitir ve her şeyi bilir.(Nur suresi 60)


Burada dikkati çeken çocuk ve yaşlı insanlara tesettür hafifletilmiştir. Peki neden?
Elbette ki karşı cinsi etkileyerek fesada sebep olmadığı için. Bu kısma çok dikkat etmek lazım Allah, emri ile bir çok hikmet gerçekleşir. Ve toplum korunmuş oluyor.

Maalesef toplum bu konuda anlam ve amaç kayması yaşıyor. Tesettür modaya dönüşmüş durumda; hatları gösteren daracık kıyafetler, dikkat cezbedici  renk ve modeller revaçta. Yüz türlü boyalar, kavisli hale getirilmiş kaşlar,  olgun olmayan davranışlar ile tamamen anlamsızlaştırılmış halde.

Bunları uyararak tesettür ile kastın dikkat çekici giyinmemek; geniş kalın kumaş, model verilmeden, mat renklerden olması gerektiğini anlatılıyor. Bu konuda çok kıymetli kitaplar var.

En hayret verici olan ise, nerede ise tesettürün çoğu şartlarını yerine getiren, peçeli bir güruh ortaya çıkmış durumda!

Tesettürü modalaştırıldığı için giyenler  ancak sakınmayanlardır. Sadece görünen bir çift gözlere türlü boyalar sürerek, peçeyi burun sınırında geniş bağlayıp türlü açılardan göstermek, işte bu farzı amacından saptırmaktır. Elbette amacın ne olduğunu, esefle belirteyim ki teşhir etmektir. Bu ister yarı çıplak, giyinmiş çıplak veyahut peçeli çıplak olsun fark etmez. Bir şekilde çare yok ise gölgesini çekerek göstermeye çalışmakla da olabilir. Veyahut kadınlığını hatırlatmak için kara çarşaf sevdalısı sözlerden dem vurmak. Netice aynı fark ettirmek , göstermek, teşhir etmek.

Vakara uygun davranmamak ile de kendini gösterir. Allah kadın kullarına sakınmanın yolunu en anlaşılır şekilde Kur'an'ı kerimde inzal etmiştir. Kıymet verilen kadınların değerlerini koruması gerekir. Eziyet görmemeleri ve kendi hayırları içindir.

Ey peygamberin kadınları, siz kadınlardan herhangi biri (gibi) değilsiniz; eğer sakınıyorsanız, artık sözü çekicilikle söylemeyin ki, sonra kalbinde hastalık bulunan kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarzda söyleyin. (Ahzab 32)

  Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına dış elbiselerinden (cilbablarından) üstlerine giymelerini söyle; onların (özgür ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Ahzab 59)


Son olarak şunu hatırlamak gerek: İslam’ın şiarlarını dahi  şeytanın dürtülerine alet ediyorsak veyl olsun. Ve hala Kur'an bizi en açık şekilde terbiye ederken , haktan ayrılmaktan ısrarcı olunuyorsa heyhat! Ve hala kişinin kişiliği ve aklı ile değil de bedensel olarak toplumda yer(!) bulmaya çalışıyorsa  yenilmişliğe en açık delildir. Ve eğer ki, nefsimizi ikna etmiyor zayıflık gösteriliyor ise cehennem odunu olmak hakkıdır, adalet bunu gerektirir...

"İşte sana o Kitap! Kuşku, çelişme, tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, korunup sakınanlar için." (Bakara : 2)

Zehra Celalî Ararat

Devamını oku...

18 Mart 2017 Cumartesi

Laik Sistemin Oyunları


Bismillahirrahmanirrahim

Laik sistem İslam’ı ancak bireysel ibadet olarak yaşanabilecek din konumuna sokmak istemektedir. Laik sistem İslam’ı vicdanlara hapsetmek amacındadır. Dünya işlerinden çok ahiret işleriyle ilgilenen bir din anlayışı oluşturulmak istenmektedir. Dünya işlerine dair hiçbir hükmü olmayan bir din anlayışı...

İslam’ın sadece Allah ile kul arasındaki sınırlı ve özel bir ilişki olduğu fikri şer güçler tarafından kasıtlı olarak her tarafa yayılmaktadır. Laik sistem halkın uyanmaması için dine karşı direk saldırmak ve karşı olduğunu açıklamak yerine, din anlayışını bozma yolunu seçmiştir. Bu nedenle ılımlı İslam adı altında Allah’ın dini olan gerçek İslam’a karşı bir din ortaya atmaktadır. Gerçek İslam’ın etkisini kırmak için dine karşı din ortaya atılmıştır.

Onların ılımlı İslam adıyla sundukları din, herhangi bir hâkimiyet iddiası olmayan ve mevcut bâtıl düzen ve sistemlerle uyum içerisinde yaşayabilen bir dindir. İslam’ın siyasal bir güç olarak ortaya çıkma korkusundan dolayı şer güçler İslam’a karşı bozuk bir din anlayışını ortaya atmışlardır. Tasavvuf ağırlıklı olan bu din anlayışı, İslam’ın yerine geçirilmeye çalışılmakta ve bu bozuk din anlayışı laik sistemden her türlü övgüyü almaktadır. Hâkimiyet amacındaki gerçek İslam’ı irtica olarak niteleyen laik sistemin tasavvuf anlayışına karşı son derece ılımlı yaklaşması da oldukça dikkat çekicidir. Gerçi bu duruma çok da şaşırmamak gerek, çünkü tasavvufun suya sabuna dokunmayan, ya da ne olursan ol gel gibi anlayış şekillerine sahip olması, laik sistem tarafından tercih edilme sebebi olmuştur. İster tasavvuf, ister geleneksel İslam, ister ılımlı İslam olarak adlandırılsın gerçek İslam’dan uzak bu din anlayışı mevcut düzenle herhangi bir problemi olmayan din anlayışıdır.

Gerçek İslam ise beşeri güçlere boyun eğmeyen, onların egemenliklerine karşı ayaklanan, Allah’ın emir ve yasaklarına, O’nun koymuş olduğu helâl ve haram ölçülerine göre hayatı düzenleyen dindir.

Gerçek İslam’ın sınırlarını Allah koymuştur. Laik sistem ise sınırlarını kendisinin belirlediği bir dini insanlara sunmaktadır.

Laik sistem sınırlarını kendi belirlediği dini insanlara sunmak için en çok camileri ve onlarda görevlendirdiği ücretli resmi din adamlarını kullanmaktadır. Bu ücretli resmi din adamları sistemin hoşuna gitmeyecek hareketlerden kaçınarak görevlerini yerine getirirler. Bu ücretli resmi din adamlarının görevi, aldıkları ücret karşılığında sisteme meşruiyet kazandırmaktır. Yine bu adamların görevi Kur’ân’daki hükümle-yönetimle ilgili konulardaki âyetleri okumamaktır. Çünkü sistem sınırlarını kendisinin belirlediği dinin anlatılmasını istemektedir ve bu yüzden ücretli resmi bu din adamlarınca gerçek İslam’da yer alan hüküm-hâkimiyet-yönetim gibi konulara hiç girilmemektedir.

Ücretli resmi din görevlileri daha çok çiçeklerden, böceklerden ve ağaçların, doğanın korunması gibi meselelerden, ya da abdesti, namazı, orucu bozan şeylerden bahsederek halkı uyutma görevini yerine getirmektedirler. Kısacası sistem İslam’ı dar bir alana hapsetmek amacındadır ve sadece bunu istemektedir. Bütün bu propagandalar sonucunda halkın büyük çoğunluğunun aklına maalesef artık İslam denilince sadece camiler, minareler ve birtakım eski eserler gelmektedir.

"İslam’ın iş yapması isteniyorsa, hükmü de onun vermesi şarttır. İslam, insanlara mescid ve tekkelerde inziva hayatı yaşatmak ve vicdanlarda hapsedilmek için gelmemiştir. Tam aksine hayata hükmederek onda istediği şekilde tasarruf etmek için gelmiştir. Toplumu, istediği hayat tarzına göre uygun bir yaşantı biçimine sokmak için gelmiştir. Peki bu vaaz ve nasihatle mi gerçekleşir? Hayır! Bu İslam’ın düzenleyici ve yönetici olmasıyla gerçekleşir. Çünkü İslam, hayata kendi prensipleriyle istikamet vermek ister. İslam düşünce ve prensiplerini fiili olarak hayata geçirmek, emir ve yasaklarını, et ve kandan meydana gelmiş bir toplum olarak görmek ister. Öyle bir toplum ki hâkim olduğunda tavırları, hayat tarzı, toplumsal münasebetleri, idare şekli ile İslam’ın düşünce, kanun ve nizamını temsil eder. İslam vicdanlara hapsedildiği, cami duvarları arasına kapatıldığı, kul ile Allah arasında bir münacaat olarak kaldığı müddetçe toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesine imkân yoktur."[1]

Yoğun propagandalar sonucunda halkın çoğunluğunun zihnine, dinin hayata karışmaması sadece cami içinde kalması düşüncesi yerleştirilmiştir. Oysa bugün camilerde bile İslam sınırlandırılarak rejimin istediği bambaşka bir din anlatılmaktadır. Yani camiye kapatılmak istenen dine orada bile rahat verilmemiş, kontrol altına alınarak ve çarpıtılarak bambaşka bir din anlayışına dönüştürülmüştür. Artık sistemin araçları konumundaki bu ücretli din adamlarıyla bu çok rahatlıkla yapılabilmektedir. Çünkü onlar sistemin sesi konumundadırlar. İslam’ın sadece birtakım ahlâki ilkelerden oluşan ve siyasi hâkimiyet iddiası olmayan bir din olduğu safsatası böylelikle halkın zihnine yerleştirildi ve böylelikle de suya sabuna dokunmayan büyük kalabalıklar oluştu. Allah’ın hükümlerine sistem tarafından sürekli saldırıldığı halde bunu göremeyen, görse bile susmayı adet edinmiş bu insanlar uyanmadıkça rejim için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadırlar.

"Sömürücü azgınlar toplumların daima gaflet içinde yaşamalarını da kendileri için yeterli bir garanti olarak görmüyorlar. Toplumun İslam idaresi altında uyanmasını da hiç istemiyorlar. Çünkü halk uyandığında uydurma İslam’ı değil, hakiki İslam’ı isteyecek ve böylece eline ölümsüz bir silah geçirmiş olacak. Daha önce uyuşturma amacı olarak kullanılan şey, bu defa uyarıcı olup hidayet sunacak. Azgın sömürücüler halkı, dini ve ahlâki inançlarına ters düşen şeylerle idare etmenin, onları bu tür şeylerle büyülemenin zor olduğunu çok iyi biliyorlar. İşte bu nedenle de toplumun inandığı şeylerin sahtesini, içine de çeşitli hurafeler katarak sunuyorlar. İslam iş yapan bir vakıa, bir hareket olarak ortaya çıkacak olsa hemen kişisel özgürlüğü ve çıkarları koruma bahanesiyle gayrete gelirler ve İslam’a karşı cephe alırlar. Fakat İslam dudaklarda mırıltı, tesbih tanelerinde gürültü, gırtlak patlatıp naralar atılan mevlid, tarikat şeyhi, naib-i eşraf gibi ünvanlar dağıtan toplantı, elbiselerin parçalandığı ayin olunca kimseye bir zararı olmaz. Çünkü bu saydıklarımızın tümü, toplumu oyalamak amacıyla kudurmuş sömürücülerin ortaya çıkardıkları afyonlardır. Ama İslam güçlü bir yönetim olarak servet, insan hakları ve sosyal meselelerde kendini gösterip, ibadet ve günlük hayattaki ikiliği ortadan kaldırmaya başlayınca işler değişir. İşte o zaman İslam, azgın sömürücüler tarafından sakınılması, mücadele edilmesi gereken bir tehlike olarak görülür."[2]

Velhamdulillahi Rabbil Alemin.

Dipnotlar

[1] İslam-Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutub, s. 77,78, Hikmet Neşriyat, 2007
[2] İslam-Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutub, s. 151,152, Hikmet Neşriyat, 2007

Alıntıdır
Devamını oku...

CahiliyeBismillahirrahmanirrahim

Günümüz dünyası, yaşamı düzenleyen kurallar koyan sistemlerin dayandığı kaynaklar açısından tam bir cahiliyeyi yaşıyor. Böylesine büyük maddi gelişmelere rağmen yaşanan bir cahiliye hayatı vardır ortada. Bu cahiliye, Allah’ın yeryüzündeki otoritesine, O’nun hâkimiyet hakkına saldırı temeli üzerine kurulmuştur. Bu arada cahiliyeyi ve cahiliye toplumunun ne olduğunu açıklamamızda fayda var:

"Cahiliyenin genel tanımı: Bir olan Allah’a kulluk etme ve onun koyduğu ilâhî hayat nizamını uygulamaktan yüz çevirmek; değerleri, ölçüleri ve insan hareket ve davranışlarını ilâhî kaynağın dışında kalan başka kaynaklardan çıkarmak…
Cahiliyenin bir başka tanımı ise şöyledir: Cahiliye, insanın insana kulluk ettiği bir “dünya düzeni”dir. Bu kulluk etme şekli, Allah izin vermediği halde, bir kısım insanlar diğer insanları egemenlikleri altına alıp onları yönetebilmek için kendi istekleri doğrultusunda yasal ve sosyal
düzenlemelerde bulunurlar.
İslam ise düşünce yapılarını (dünya görüşlerini), inançlarını yaşama (şeriat) ve yasama (kanunla) düzenlerini, değerlerini, ölçülerini yalnızca Allah’tan alarak, yalnızca O’na kulluk etmek, kula kulluk zilletinden tamamen kurtulmaktır..."[1]

Kısacası cahiliye toplumu; İslam toplumları dışında kalan, yaşamını Allah’ın şeriatına dayandırmayan, hevâ ve hevesini kendisine rehber edinerek yaşayan, yani tek olan Allah’a kulluk esasına dayanmayan, Allah’ın şeriatından başka yönetim biçimlerini benimseyen toplumların adıdır. Cahiliye toplumları hangi zamanda yaşarsa yaşasın, ne kadar maddi gelişmelere sahip olursa olsun, yine de geri kalmış ilkel toplum tipleridir. Sadece maddi alandaki başarılar tek başına, İslam nazarında yeterli değildir. Bütün maddi başarılarına rağmen böyle bir toplum rahatlıkla cahiliye toplumu olabilir. Tabi ki İslam maddi alandaki başarıları küçümsemez, kimse bu maddi başarılar için çalışmasın demez, ama bütün bunların Allah’ın şeriatı, dini çerçevesinde gelişmesini, ilerlemesini ister.

"İslam sadece iki tip toplum tanır: “İslam Toplumu”, “Cahiliye Toplumu”…
İslam toplumu itikad, ibadet, şeriat, (yasama ve yürütme) sosyal ve siyasal nizam, ahlâk ve yaşama biçimi olarak İslam’ın topyekûn uygulandığı, yaşanıldığı toplum tipidir. Cahilî toplum tipi ise, İslam’ın uygulanmadığı ve İslam’ın inanç sisteminin (İslam âkidesinin) düşünce yapısının, değerlerinin, ölçülerinin, sosyal ve siyasal sisteminin, ahlâk ve yaşama biçiminin yürürlükte olmadığı bir toplumdur. İslam toplumu, kendilerini müslüman saydıkları halde, İslam şeriatını yasa edinmeyenlerin (yaşama biçimi olarak kabul etmeyenlerin) meydana getirdiği bir toplum değildir.

Bu insanların namaz kılmaları, oruç tutmaları, hacca gitmeleri, böyle bir toplumun İslam toplumu olmadığı sonucunu değiştirmez. İlkelerini bizzat Allah’ın koyduğu, ayrıntılarını Allah Rasulü’nün açıkladığı ilâhî nizamdan ayrı olarak birtakım kimselerin kendi isteklerine uygun düşecek biçimde icad ettikleri ve adına “İslam Modernizmi!” dedikleri toplum tipi de İslam toplumu değildir."[2]

Evet, Seyyid Kutub’un da belirttiği gibi Allah’ın şeriatını bütün olarak almamış, O’nu yasa olarak benimsememiş ama İslam’ın bazı ibadetlerini uygulayan toplumlar da cahiliye toplumu olarak adlandırılmaktan kurtulamazlar. Cahiliye toplumu insanı için değer ölçüsü maldır. İnsanın toplumdaki değeri, kazandığı mala bağlıdır. Allah katında en üstün kişi en takvalı olandır. Yani en kıymetli olan kişi; Allah’tan en çok korkan, O’nun emir ve yasaklarına en çok riayet edendir. Cahiliye toplumlarındaysa, en kıymetli olarak görülenler zengin ya da ünlü olan kişilerdir. Cahiliye toplumlarında bir zengin, milyonlarca insandan çalıp çırpmış, milyonlarca işçinin kanını emmiş olsa da, kendi menfaati için insanların varlıklarını sömürse de en üstün olan odur. Aslında cahiliye geçmiş dönemlerde kalmayıp isim ve kılık değiştirerek ve birçok özelliğini de koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Örneğin; Mekke müşrikleri geçmişin cahiliye toplumlarındandı ve kız çocuklarını doğar doğmaz vahşi bir şekilde diri diri gömerlerdi. Hatta kimi zaman yoksulluk korkusuyla erkek çocuklarını da öldürürlerdi. Bugünün cahiliye toplumlarının onlardan pek bir farkı yoktur. Çünkü, şimdikiler de çocuklarını daha ana karnında kürtaj adlı vahşi bir yöntemle canlı canlı parçalayarak
öldürmektedirler. Oysa bu büyük bir günahtır.

"Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Kuşkusuz, onları öldürmek büyük bir günahtır." (İsrâ Sûresi, 31. Âyet)

Yine geçmişin cahiliyelerinden örnek verirsek mesela; Roma cahiliyesinde ve Hz. Lut’un peygamber gönderildiği cahiliye toplumunda eşcinsellik yaygındı. Aynı iğrenç sapıklık günümüz cahiliye toplumlarında da vardır. Homoseksüel, transeksüel şarkıcılar, artistler baş tacı edilir, onlara değer verilir. Hatta günümüzdeki kimi cahiliye toplumları, eşcinsel sapıkların evliliklerini dahi onaylayarak iğrençliklerine devam etmektedirler. Cahiliye toplumlarında her tarafta bir rezalet görülmektedir…

"Toplum dini emir ve yasakları bir kenara iterek, İslam’ın ruhuna aykırı bir yol takip ediyor. Sahte medeniyetin aldatıcı parlaklığının cazibesine kapılarak peşinden sürükleniyor. Hiçbir devirde görülmemiş bir başıbozukluk içinde yuvarlanıyor. Özellikle ülkenin geleceğinin emanet edildiği gençler başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde azgınlık, ahlâksızlık ve israf alabildiğine artmıştır. İşte kadın ve erkeklerin iğrenç bir şekilde bir araya geldikleri balolar! Bu balolarda insanlık haysiyetini çiğneyerek içip tepiniyor ve yapmadık rezillik bırakmıyorlar. İşte kumarhaneler! Buralarda masaların üzerine altınlar serpilir, servetler heba edilir ve bu yüzden aileler yıkılır. İşte rezalet ve günah kelimesinin bile yetersiz kaldığı güzellik yarışmaları! Bu tür yarışmalarda dinin, şeref ve haysiyetin, ahlâkın yüzünü kızartacak haramların en korkunçları ve en tehlikelileri işlenmektedir. İşte sahiller, sayfiye yerleri ve plajlar! Buralarda bütün elbiseler çıkarılıyor, şehvet duyguları kabarıp zirveye çıkıyor. Bir de bunların haberleri resimleri, hikâyeleri basın yoluyla halk arasında yayılıyor, en fazla gizlenmesi gereken şeyler ahlâksızca ortaya dökülüp övülüyor. Yüzlerce rezalet vasıtası ve yüzlerce ruhsuz, rezilliği yazma sanatı meydana çıkarak âdeta seferber olmuş…"[3]

Bazı cahiliye toplumları, çeşitli yanlış yollara kapıldıkları halde yine de müslümanlık iddiasından vazgeçmemektedirler. Fakat, “müslüman” ismi-sıfatı bir kimseye doğum ile verilen bir ünvan değildir. Müslüman, Allah’a ve O’nun emirlerine teslim olana denir. Müslümanlık bir iddiadır ve her iddia da ispat ister. Kimse kimliğinde İslam ibaresinin yer almasıyla ya da sadece lafla müslümanım demekle müslüman olamaz. İslam yolundan başka yollara sapmış, başka yolları izleyen kimselere “müslüman” ismini vermek, müslüman’dır demek, kişiyi dinden çıkaran büyük küfürlerdendir.

“...Kendini müslüman sanan bazı İslam toplumları (!) da cahiliye sıfatına dahildirler. Bu toplumlar da Allah’tan başka varlıkların ilahlığına inandıkları veya ibadet olarak yerine getirdikleri vecibelerini Allah’tan başkasına sundukları için bu kategoriye girmiyorlar. Bu kategoriye girmelerinin asıl nedeni, yaşama biçimlerinde tek Allah’a kulluk ilkesini benimsememeleridir. Bu toplumlar -her ne kadar görünürde Allah’tan başka bir varlığın tanrılığına inanmıyor iseler de- ulûhiyet (ilahlık) haklarını Allah’tan başkalarına izafe ediyor; Allah’tan başkasının hakimiyet hakkını (veya buna iddiasını da diyebilirsiniz) onaylıyor; siyasal ve sosyal kurumlarını, yasama ve yürütme sistemlerini, değerlerini, ölçülerini, adet ve davranışlarını… yaklaşık olarak hayatın tüm dinamiklerini bu egemenlik kaynağına dayandırıyorlar.”[4]

Velhamdulillahi Rabbil Alemin.

Dipnotlar:

[1] Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub, s. 186,187, Pınar Yayınları, 1997
[2] Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub, s. 131,132, Pınar Yayınları, 1997
[3] İslam-Kapitalizm Çatışması, Seyyid Kutub, s. 21,22, Hikmet Neşriyat, 2007
[4] Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub, s. 114, Pınar Yayınları, 1997

Alıntıdır


Devamını oku...

6 Mart 2017 Pazartesi

Laikliğin Kökeni

Bilinenin aksine, laiklik yeni icad edilmiş, insanları ortaçağ karanlığından kurtarıp özgürlüğübahşeden bir anlayış değildir. Başka bir ifade ile kadını özgürlüğüne kavuşturan, insanları din adamları kılığındaki sahtekarlıklardan kurtarıcı orjinal bir icad değildir. Öncelikle hatırlatalım ki, laikliğin, aslında kadınları gönüllü köle yaptığı, erkeklerin iğrenç düşünce ve hayallerini süslediğini ve en önemlisi onların hayvani duygularını tatmin eden bir objeye dönüştürdüğünden bahsetmeyeceğiz. Yahut, laiklik icadı medyanın, adeta bir sihir ve büyü gücünde olan propagandası ile insanların algılarını nasıl da tarumar ettiğinden de bahsetmiyoruz. Ya da laikliğin, eski zamanların zalim ve gaddar; ama dobra, özü ve sözü bir olan kral ve sezarların münafıklaşmış yüzü olduğundan da bahsemeyeceğiz. Burada sadece İslam'ın da yüzde yüz onayladığı 'Tarihe, Din’e karşı Din' in mücadelesi' damga vurmuştur hakikatine, 'laiklik, modern insanın icadı değildir' noktasından değerlendirme yapıp ve kısaca değineceğiz.


En avami tabir ile laiklik 'din ve devlet işlerinin birbirinden ayırdedilmesidir'. Yani dinin mabed ve vicdanlara hapsedilip sosyal hayattan, devlet yönetiminden, ekonomik anlayış ve siyasetten tamamen izole edilmesidir. Bu anlayışın düşünce planında bile tek başına kişiyi İslam'dan çıkardığından ve bu anlayışın, kendisinde ciddi çelişkiler ve çarpıklıklar barındırdığından bahsetmeyeceğimizi yinelemekte fayda var, zira konunun bu kısmı farklı bir alana dahildir. Evet, laiklik, aslında kişinin dünya hayatını, kendisine verilen kısa ömrü 'bir defa dünyaya geldimse neden keyfime göre yaşamayayım?' anlayışının bir tezahürüdür. Bu anlayış ise yeni bir yönelim değildir elbette. Dolayısıyla laiklik ismi yeni olsa bile laik yönelim insanlığın yaratılışının ilk gününe uzanır. Heva ve heveslerine göre yaşama arzusu, Allah'tan bîgâne bir dünya hayatı, ahiretin hiç hesaba alınmadığı bir düşünce ve yaşam biçimi. Evet, laiklik herhangi bir çağın sınırları içinde kalmaz. O bir olgudur. İsminin değişmesi, vakıayı değiştirmez. Evet, isimlerin değişmesi ne vakıasını ne de İslam'ın laik anlayışa verdiği hükmünü değiştirmez. Çünkü ‘laiklik’ ismi yeni bir telaffuz olabilir ancak laiklik olgusu, anlayış ve yönelimi eskidir ve hevaya göre yaşama arzusuna verilmiş yeni bir isimdir, başkası değildir.

Laikliğin, aslında kişinin arzu ettiği hayatı hiç bir engel ve sorumluluk hissetmeden yaşama isteği ve düşüncesi olduğu apaçıktır. Bu laikliğin teorisyenlerin bizzat tanımlamalarına göre böyledir. Laikliğin felsefi temelleri; Rönesans ve Reform hareketleri ile bu hareketlerin düşünürlerine dayanır. Adem (a.s)'dan Rasulullah'a (s.a.s) kadar geçen süreçte peygamberlerin verdiği mücadele  laik anlayış ile müslüman anlayışın mücadelesidir. Bir tarafta, Yaratan Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat edip ona gönülden boyun eğerek yaşama düşüncesi öteki tarafta dünya hayatını Allah'tan bağımsız yaşama isteği. Başka bir ifade ile iman ve küfür; Tevhid ve şirk mücadelesi...  Allah(s.w.t), Kur’an’da şöyle haber veriyor:

Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın; gerçekten ben, sizi bir 'bolluk ve refah (hayır)' içinde görüyorum. Doğrusu ben, sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum."
"Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."
"Eğer mü'minseniz, Allah'ın bıraktığı (helal işlerden olan kazanç) sizin için daha hayırlıdır. Ben, sizin üzerinizde bir gözetleyici değilim."
Dediler ki: "Ey Şuayb, senin namazın mı atalarımızın kulluk ve itaat ettikleri şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vaz geçmemizi emretmektedir? Çünkü sen, gerçekte yumuşak huylu, aklı başında (reşid bir adam)sın."(Hud84-87)


Bu pasajda, her peygamberde ortak olan Tevhid ve Tevhid'in sosyal hayata yansıtılması mesajı özetle verilmiş.

1- Allah'tan başka ilah yoktur, öyleyse sadece O’na ibadet ve itaat edin: kişinin üzerinde tek irade, tek nüfuz ve otorite vardır, o da ancak Allah'tır. Kişi yaptıkları işler hakkında Allah'a karşı sorumludur. Yaşamına dair kaide ve kuralları ancak Allah belirler. Allah'ın yanı sıra, göremeyen, duyamayan veya konuşamayan bir takım büstlere boyun eğmek, ya da et ve tırnaktan ibaret bir takım kanun koyucular edinmek yahut bir ulusun seçtiği partili hükümete itaat etmek, Allah'a şirk koşmak demektir. Allah'ın yanısıra yaşama dair konularda, helal ve haramlarda, velhasıl hayatı kuşatan alanlardan her hangi bir kısmında Allah'tan başka bir otorite ve hükümranlığa itaat etmek, onları ilah edinip ibadet etmektir ve Tevhid'i büsbütün ortadan kaldırmaktır.

2- Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, adaleti gözetin: Bu husus, tarih boyunca tüccarlardan istenilen temel ahlâk, etiktir. İslam’daki karşılığı ise Allah'a içten bir itaat, yani ibadettir. Elbette ölçü ve tartıdan kasıt, basit anlamı ile ağırlık ölçer olan terazideki dürüstlük ile sınırlı değildir. Bu, ticaret hayatının tamamını kuşatan temel bir düsturdur. Gerek hukuk ve mahkemelerde, gerek sosyal ve insani ilişkilerde ve gerekse de alışveriş ve  ticarette dürüstlük ve adalet…
Ancak, Şuayb(a.s)'ın tepkisi bize hiç de yabancı gelmiyor ve sanki bir yerlerden tanıdık bir istek ve tavır. Malımızı, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde, istediğimiz tarzda kullanmalıyız. Biraz modernist bir ifade ile ‘servet ve zenginliğimiz üzerindeki özgürlüğümüz olmalı’ anlayışı. Fakat bu düşüncelerini, son derece belirleyici bir ifade ile dile getiriyorlar. Adeta laik anlayışın kırmızı çizgilerini M.Ö. 1500  yıl önce belirtiyorlar.

"Ey Şuayb, senin namazın mı atalarımızın kulluk ve itaat ettikleri şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vaz geçmemizi emretmektedir?"
Evet, zira onların düşüncesine göre din, kişinin bireysel olarak yaşadığı, kulun yaradanla arasında bir vicdan meselesi idi. Kıldıkları namaz veya ibadetler, mabedlerin dışına taşmamalı, mabedlerde siyasi meseleler mülahaza edilmemeli, din ile devlet işleri tamamen ayrı olmalı idi. Zaten, din ile devletin ne ilgisi olabilirdi ki? Ve kendi anlayışlarına göre alakasız ve ilgisiz olan 'din ve devlet işlerini' birbirine bağlayan Şuayb (a.s) 'a 'aramızda aklı başında bir adamdın' diyerek tepki veriyorlar. Yani kalkıp dini, ticaret hayatına karıştırmak akılı başında birinin yapacağı iş değildi. Zira biri devlet politikası öteki ise din... Meğer bu laik anlayış ta binlerce yıllık geçmişe sahip. Belki de şeytanın insanlığa ilhamı…

Konuya ilişkin 'Kur'an'da Dört Terim' kitabındaki güzel bir değerlendirmeyi buraya almakta fayda vardır:

Bu iki şey gayet açık bir şekilde İslami yolla "cahili" yolu birbirinden ayırmaktadır. "Cahili" yol bir kimsenin atalarının yolunu izlemesi gerektiği varsayımına dayanır; bu düşünüşe göre bir şeyin atalardan tevarüs edilmesi (kabulü için) yeter sebeptir. (Cahili yolu izleyenlerin dayandığı) ikinci varsayım bir kimsenin inanç ve dininin yalnızca ibadet törenlerine ilişkin olduğu, dünya hayatıyla hiçbir ilişkisinin bulunmadığı ve bu hayatta herkesin canının istediğini yapabileceği yolundadır. Buna karşılık Allah'a teslimiyeti esas almayan herhangi bir yolu ve yöntemi batıl ve dolayısıyla izlenemez bir yol olarak görür. Zira O'nun yolu dışındaki hiçbir yol gerçek olduğunu kanıtlayacak, ne akıldan ne ilimden ve ne de vahiyden bir delil bulabilir. Ötesi, İslam yalnızca ibadet törenleriyle sınırlandırılamaz, kendi bütünlüğü içinde hayatın kütürel, sosyal ve ekonomik tüm yönlerini kapsar. İnsanın sahip olduğu her ne varsa gerçekte Allah'ın olması ve dolayısıyla sahip olduğu şeylerde keyfince tasarruf hakkının bulunmaması yüzünden böyledir bu.

Buradan anlaşıldığına göre, Hz. 'Şuayb'ın (a.s) kavminin sahip olduğu şeyleri keyfince tasarruf edebilme talebi, hayatın dini ve dünyevi şeklinde iki ayrı bölmeye ayrılması teorisine yeni bir şey eklenmediğini göstermektedir. Aşağı-yukarı 3500 sene önce Şuayb kavmi, bugün batılının ve batılılaşmış toplulukların ısrar ettikleri bölünmede (dindünya) ısrar etmişlerdi. Dolayısıyla batılı(laşmış)ların bu tür bir ayrımı evrimsel bir sürecin sonucu olarak insan tarafından gerçekleştirilmiş "zihni ilerleme" fikriyle insanlığın "aydınlanma"sının bir sonucu olarak görmeleri yanlıştır, batıldır. Çünkü ortada aydınlanma yok, karanlık vardır; bugünün karanlığı da yine binlerce yıl öncesinin karanlığı kadar yoğundur ve İslam geçmiş devirlerde olduğu gibi şimdi de bu karanlığın karşısındadır.(Tefhimu’l Kur’an)

Daha önce de ısrarla vurguladığı gibi tarih, 'ahiret sorumluluğu içinde yaşayan insanlar ile dünya hayatı ile mutlu olup tatmin bulan ve ahireti ummayan insanların mücadelesine'  şahitlik etmiştir. Öyleyse bu durumun Şuayb(a.s)'ın kavmi ile sınırlı olması mümkün mü? Asla...

Şimdi sahnede Yahudiler var, İsrailoğulları... İsrailoğulları bir dönem Allah'a boyun eğmiş, Yaratan Allah ise, üzerimizde otorite ve hükümranlık hakkı da Allah'ın olmalı akidesine inanmışlardı. Sosyal hayatlarında, aile yaşantılarında, eğitim sistemlerinde, siyasetlerinde, ibadetlerinde, velhasıl yaşama dair tüm konularda sadece Allah'a itaat ediyor ve yasama mercii olarak da Allah'ı kabul ediyorlardı. İnsanların üzerinde egemenlik iddiasında bulanan hükümdar ve yöneticilere karşı güçlü bir mukavemet gösterip reddediyorlardı. Bu, Musa (a.s)'ın mücadelesi ile Kur'an'da en net ve belirgin şekilde resmediliyor. Ne var ki, zamanın geçmesi ile onlar da gevşediler, başkalaştılar.

Artık, Allah'a iman ve ahiret endişesi onları heva ve heveslerine karşı koymaya yetmiyordu. Hatta ileri gelenleri, liderleri zevk-u sefa sürüyorlardı. Tüm uyarı ve nasihatlere rağmen bir türlü ipe sapa gelmiyorlardı. Elbette bu böyle devam edemezdi, meğer zaman artık eskisi gibi değilmiş. Az da olsa esneklik gösterilmeliydi. Artık halkın çoğunluğu dine sadece inanç noktasında bağlılık gösteriyor, fakat sosyal hayatta dinin etkisi adeta kaybolmuştu. İleri gelenler, yönetici ve din adamları bu durumu olağan ve tolere edilebilir göstermek için farklı bir söylem ve eylem geliştirdiler. Hatta farklı bir hukuk bile oluşturdular. Artık haram ve günaha dalanlara belli aralıklarla soğuk ve ruhsuz bir kaç vaaz dışında pek de hatırı sayılır bir nasihatleri de kalmamıştı. Günah ve haram işleyenler cılız bir sesle uyarılıyor, fakat ertesi gün sanki ortada hiç bir sorun yokmuş gibi birlikte yaşamaya devam ediliyordu. Belki de birbirlerinin düşünce ve bireysel özgürlüklerine(?!) saygı gösteriyorlardı. Hukuka gelince, heva ve heveslerine bir türlü gem vurulamayan elit tabakaya da esnetilmiş bir ceza hukuku oluşturdular. Bu durum, uluslararası ilişkilere kadar uzadı gitti. Zaten bozulmanın bir yerde durması da düşünülemezdi. Çünkü bir engel yoksa hiç engel yok demektir. Başka bir ifadeyle taviz tavizi doğurmuştu.

Buna zinakarlara uygulanan kanun değişikliği ve  mü'min İsrailoğlu bir kabilenin başka
İsrailoğlu kabile ile savaşamayacağı kanununu delmeleri örnek verilebilir. Zengin veya yönetim kadrosundan biri zina işlediğinde ona ceza uygulamıyorlardı. Ancak fakir ya da nüfuzu olmayan biri işleyince derhal ceza infaz edilirdi. Fakat bu çifte standarttan dolayı belli bir zaman sonra toplumda huzursuzluklar meydana geldi. Sonra da bunların arasını bulmak için yeni bir takım düzenlemeler yapılarak yasa değişikliklerine gittiler.

Adeta dinlerini oyuncak haline dönüştürdüler. Oysa, akideleri gereği kanun koyma ve yasamada bulunma mercii sadece Allah idi. Kanunlarda en ufak bir esneklikte bulunma selahiyet ve inisiyatifleri yoktu. Ancak, zaman onları değiştirmiş ve devlet yönetimi ve yasalara artık din nüfuz edemiyordu. Kur'an bunu özelde Maide 44 ve devamındaki ayetler ile Bakara 83 ve devamındaki ayetlerde ele alırken genelde Kur'an'da bu konuya geniş yer ayırmıştır. Allah(s.w.t) buyuruyor ki:

Gerçek şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hümederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar),Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kâfir olanlardır.(Maide 44)

 Hafız İbn Kesir Tefsirinde şöyle bir kayıt geçer: Bu âyet, zina eden iki Yahudi hakkında nazil olmuştur. Yahudiler, kendi elleriyle Allah'ın kitabını değiştirmişler ve evli kişilerin recmedilmesi emrini te'vîl ve tahrif ederek, yüz sopa ve yüzü karaya boyayıp ters-yüz olarak merkebe bindirme şekline çevirmişlerdi. Hz. Peygamberin Medine'ye hicretinden sonra, bu vak'a cereyan edince, kendi aralarında dediler ki; gelin, Hz. Muhammed'in hükmüne başvuralım. Eğer sopa ve yüzü siyaha boyama hükmü verirse, onu alalım. Ve Allah ile kendi aramızda hüccet kılalım. Allah'ın peygamberlerinden bir peygamber, bizim aramızda böylece hüküm vermiş olur. Eğer recm karârı verirse, o'na uymayalım.

Berâ İbn Âzib'ten nakletti ki; o, şöyle demiş: Hz. Peygamber, yüzü boyanmış ve sopalanmış bir yahûdîye rast geldi. Yahudileri çağırıp dedi ki: Siz kitabınızda zina haddinin böyle olduğunu mu görüyorsunuz? Onlar, evet dediler. Hz. Peygamber, onların bilginlerinden birini çağırıp dedi ki: Tevrat'ı Hz. Musa'ya indirmiş olan Allah adına sizi davet ederim, kitabınızda zina haddini böyle mi görüyorsunuz? Onlar; hayır, Allah'a andolsun, eğer sen yemîn ettirmeseydin, sana bunu bildirmezdik, bizim kitabımızda zina haddi recmdir, dediler. Ancak soyluların arasında zina çoğaldı. Bizim aramızdan soylu birisi zina ederse onu bırakır, zayıf birisi zina ederse ona had tatbik ederdik. Sonra dedik ki; geliniz, hem soyluya, hem sıradan kişilere uygulanacak bir esâs üzerinde birleşelim. Neticede yüzü karartıp, sopa vurmak konusunda karâra vardık. Rasûlullah (s.a.) buyurdu ki: Allah'ım, Senin emrini öldürenlere karşı onu yeniden dirilten ilk kişi ben olacağım. Sonra emir verdi ve o Yahûdî recmedildi.
Bu İsrailoğulları'nın aynı zamanda yahudileşme sürecini de yansıtır. Başka bir ifade ile modernleşme sürecini anlatır. Öyle ya, modernleşmek, çağdaşlaşmak, insanların içinde bulunduğu zamanın rengini almaktır. Doğru ya da yanlış olduğuna bakmadan, hakikat terazisine vurmadan çağa göre evrilmektir çağdaşlaşmak. Buna karşı çıkmak ise ‘gericilik’ demektir. Aslında çağdaşlaşmak, çağın seline kapılıp suyun savurduğu yönde gitmektir. İradesizliktir. Hasılı, Allah'ın yasalarını sosyal hayattan, devlet sisteminden ve diğer pratik alanlardan çekip soyutlama girişiminin kibar adıdır. Neyse ki Yahudiler, zamanla da bu anlayış üzerinden yeni söylem ve kavramlar geliştirilir, nihayetinde dinin sadece mabedlere ve vicdanlara hapsedilmesine kadar gidilir. Yönetim hususunda tamamen insan icadı yeni yasalar ve kurumlar oluşturulur. Artık toplum laik anlayışı benimsemiş, heva yolunun yolcusu olmuştur. Yani kendi zaman diliminde çağdaşlaşmıştır.

 Hani İsrailoğullarından, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin" diye kesin söz almıştık. Sonra siz, az bir bölümünüz dışında yüz çevirdiniz ve (hâlâ) çevirmektesiniz.

Hani sizden "Birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın" diye kesin söz almıştık. Sonra sizler bunu onaylamıştınız, hâlâ da (buna) şahitlik etmektesiniz.
Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlarından sürüp -çıkarıyor ve günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyeleşiyorsunuz. Oysa onları çıkarmanız, size haram kılınmıştı. Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası, dünya hayatında aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.
İşte bunlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alanlardır; bundan dolayı azabları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez.(Bakara 83-86)

Bu pasajda da tüm peygamberlerin, insanların dünya huzuru ve ahiret mutluluğu için ihtiyaç duyduğu temel akide ve ahlak esasları özetlenmiştir. Akabinde, İsrailoğulları'nın nasıl da bu hakikatleri uluslararası(kabileler arası) ilişkiler hususunda kaypak bir yöntemle çiğnediklerini gözler önüne seriyor. 'din kardeşini öldüremezsin' emrini dolaylı olarak çiğnemek; başka müşrik bir kabile ile ittifak kurup onların elleri ile dindaşını öldürmek kaypaklığı ve hainliği. Sonra güya dinin gereği, esir düşen kardeşin özgürlüğüne kavuşması için müşrik müttefiklerine bin rica fidye verip, karşı kabiledeki esir kardeşini özgürlüğüne kavuşturma zilleti... İşte dini yaşama isteğini yitirmiş ama bir türlü gerçek kişiliğini yansıtma cesareti olmayan tipik bir toplum örneği. Tıpkı günümüz sözde müslüman devlet ve toplumları gibi. Kendileri laik olmazlarmış ama devlet laik olabilirmiş aldatmacası. ‘laik Müslüman, modern Müslüman, ılımlı Müslüman, demokrat Müslüman’ gibi acayip acayip sentez isimler. Herhalde tüm bu isimlere çatı bir isim bulma arayışına girilse en ideali ‘kafir Müslüman’ ismi olmalı, trajik bir durum malesef.  Oysa, ya bu dini tam yaşamalı ve gurur duymalı ya da büsbütün terketmeli. Zira herkesin İslam’dan çıkma özgürlüğü var, kafir olma özgürlüğü de…
Bu ayete ilişkin 'Yoldaki İşaretler' kitabının sahibi şunları söylüyor:

Bu ayette anlatılan durum, sözkonusu edilen tarih döneminin çok sonrasında Evs ve Hazreç adlı Medineli kabilelerin İslâm'ı kabul etmelerinden bir süre önce de burada anlatıldığı biçimi ile yaşanmıştı. Şöyle ki; Evs ile Hazreç kabileleri putlara tapıyorlardı. Aralarında, başka hiçbir iki Arap kabilesi arasında görülmemiş derecede koyu bir düşmanlık vardı.
Üç kabileden oluşmuş Medine Yahudileri antlaşmalarla bu iki kabileden birinin yandaşı durumunda idiler. Kaynuka oğulları ile Nadir oğulları adlarındaki Yahudi kabileleri Hazreç kabilesinin ve Kureyza oğulları adındaki Yahudi kabilesi de Evs kabilesinin müttefikleri idiler. Bu iki kabile arasında savaş çıkınca Yahudi kabileleri de müttefikleri olan kabilenin yanında savaşa katılıyor, karşı tarafla vuruşuyorlardı. Bu durumda Yahudilerin karşı tarafta yer alan ırkdaşlarını öldürdüğü de oluyordu. Oysa yüce Allah ile aralarındaki antlaşmanın bir maddesine göre birbirlerini öldürmeleri yasaktı.

Yine kendi müttefikleri savaşta galip gelince karşı taraftaki ırkdaşlarını yurtlarından sürüyor, mallarını yağmalıyor ve esir alıyorlardı. (Yahudiler bunu ırkdaşları olan karşı kabiledeki Yahudilere yapmazdı ama müşrik müttefikleri yapıyordu. Bu günümüzdeki sözde İslam devletlerinin ABD ve Batı ile ittifak kurup kendi halkını öldürmelerine ne kadar da çok benziyor). Oysa bunların tümü de yüce Allah'a vermiş oldukları söz gereğince yasaktı. Bir süre sonra savaşın etkileri yok olmaya yüz tutunca fidye karşılığında esirleri kurtarmaya girişiyorlar, bu aşamada gerek karşı tarafta savaşmış ırkdaşlarının gerek müttefiklerinin ve gerekse müttefiklerinin düşmanı olan Arap kabilesinin elindeki esirleri serbest bıraktırıyorlardı. Bunu Tevrat'ın şu hükmünün gereğini yerine getirmek için yapıyorlardı; "Nerede İsrailoğulları'ndan bir köleye rastlarsan onu satın alıp azad etmelisin"(Fizilalil Kur'an)
İşte Yahudilerin dinlerini eksik ve keyfi yaşamaları, zaman içinde evrilip din ve devletin-sosyal hayatın tamamen ayrılması... Kuran bunu şu çarpıcı ifadelerle dile getiriyor:
Ve: 'Ben, apaçık bir uyarıcıyım' de. Tıpkı o bölücülere indirdiğimiz (azâb)gibi. Kur'ânı da bölük pörçük edenlere. Rabbına kasem olsun ki, o yapmış olduklarından dolayı, onların hepsine mutlaka soracağız.(Hicr 89-93)

Bölücüler, işlerini, dünya ile ahiret işleri diye bölüp ayırmış, dünyayı Allah'tan bîgâne siyasetçilere terkedip ahiret işlerini ise mabetlere sıkıştırmışlardı. Oysa bu anlayış dinin köküne kibrit suyu dökmekten farksızdı. Esasında 'din' kavramına en yakın anlamlı ifadeyi bulmaya çalışırsak 'devlet' kavramını bulmuş oluruz. Zira din, egemenlik ve otoritenin koymuş olduğu yasalar ve o yasalar çerçevesindeki yaşamı, sosyal nizamı ifade eder. E zaten, devlet, otorite, otoritelin ortaya koyduğu yasalar ve yasalara boyun eğen halk topluluğundan oluşan kurumun ta kendisidir. Aslında din, devlet kavramının biraz daha geniş anlamlısıdır. Öyleyse dini devletten soyutlamak, bir insandaki kemikten eti sıyırıp ayırmak demektir. Eti sıyrılıp kopartılan birine artık yaşayan bir insan denilemez demeye gerek var mı bilmem? Aslında, İslam Dininden devlet soyutlanıp ayrıldığı an ortada İslam diye bir şey kalmaz. Kalan asla İslam değildir. Belki hedefini şaşırmış, dağınık ibadet yığınıdır artık.

İşte Kur’an, Yahudilerin, kitabın bir kısmını alıp ötekini bırakmalarına ‘kitabı parçalamak’ diyor ve bunu yapanlara da bölücü diyor.

Konuyu toparlayacak olursak, laiklik de tıpkı cahiliyye gibi bir olgudur. Belirli bir çağa has değildir. Yeni , modern bir icad ise hiç değildir. Yeni olan kısmı sadece ismi yani telaffuzudur. Muhtevası ta Hz. Şu’ayb(a.s)’ın kavmine dayanır. Kişini, Allah’tan bigane bir hayat tarzı yaşama isteğidir. Sosyal hayatta, edebiyatta, sanatta, hukuk ve yasalarda ilahi yasalardan bağımsız düşünme ve davranmanın adıdır laiklik. Dini sosyal hayattani devlet sisteminden çekip ibadetlere has kılmak ve vicdana hapsetmektir. Kur’an’daki namazı kılıp, fuhşu serbest bırakmaktır; zekatı verip faizi meşru kılmaktır. Allah’tan başka ilah yoktur deyip Allah’tan başka bir çok kanun kayucu ve yasama mercii kabul etmektir. Müslümanım deyip Allah’a isyan içinde olmaktır. Kişi laik olmaz, devlet laik olur demektir.

Namazı kılıp, namazın gereği olan, sosyal hayatta, devlet nizamı ve yönetiminde, eğitimde, ölçü ve tartıda adaletsiz olmaktır laiklik. Namazı kılıp, Allah’tan bigane sistemlere itaat edip onlar için mücadele vermektir. Tıpkı Şuayb(a.s)’ın kavmi gibi olmaktır.

Medyen (halkına da) kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın; gerçekten ben, sizi bir 'bolluk ve refah (hayır)' içinde görüyorum. Doğrusu ben, sizi çepeçevre kuşatacak olan bir günün azabından korkuyorum."
"Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı -adaleti gözeterek- tam tutun ve insanların eşyasını değerden düşürüp- eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın."
"Eğer mü'minseniz, Allah'ın bıraktığı (helal işlerden olan kazanç) sizin için daha
hayırlıdır. Ben, sizin üzerinizde bir gözetleyici değilim."
Dediler ki: "Ey Şuayb, senin namazın mı atalarımızın kulluk ve itaat ettikleri şeyleri bırakmamızı ya da mallarımız konusunda dilediğimiz gibi davranmaktan vaz geçmemizi emretmektedir? Çünkü sen, gerçekte yumuşak huylu, aklı başında (reşid bir adam)sın."(Hud84-87)

Elhamdulillahi Rabbil Alemin…
Devamını oku...

30 Ocak 2017 Pazartesi

Çağın Gençliği

Çağın gençliği aynalara mahkum. Suret çekiciliği reklamı yapan batı, meyvelerini (!) bir bir
topluyor. Asıl olan batılıların güzel dediğine doğununda tastik cihetinde kendini onlara benzetme çabasına girerek, yine batının ürettiği makyaj, saç boyaları, farklı renklerde lensler , peruklar ile modası birkaç günde bir değişen kıyafet seçimleri ile eğreti de dursa benzetmiş oluyor!

İnsan psikolojisi uzmanlığı olanlar, kendileri için gerekli olan bir nesil yetiştiriyor. Tüketmeye odaklı satın alma gücüne göre sınıflara ayrılmış, sorgulamayan telkinleri tastik eden bir gençlik dolayısı ile toplum !

Bu yenilmişlik ne yazıkki abuk subuk makyaj, saç modelleri, ile aklı selim insanın giyemeyeceği kıyafetlede bitmiyor! Bu ezilmişlik kendini çirkin görme olayı öyle sinsice kabul ettirilmiş ki Allah'ın yaratmış olduğu hilkati beğenmemeye başlıyor. E tabi bu sefer yüz ve vucut değiştirme ticareti devreye gidiyor!

 Ruhu aşındırılmış insan birçeşit makinaya dönüşmüş durumda komutlara göre hareket eden , SAHİPLERİNİN arzularına göre şekil verilen bir makina !!!

Rasulullah (S.A.S):

‘Peruk takan ve taktıran, kaşlarını alan ve aldıran vücuduna dövme yapan ve yaptıran lânetlenmiştir buyurdu.(Ebu Davud)

 Abdullah ibni Mesud (R.A) şöyle dedi:
“Allah dövme yapan, dövme yaptıran, yüzündeki tüyleri aldıran, güzellik için dişlerinin arasını seyrekleştiren ve Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara lanet etmiştir "(Buhari)

"Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık."  [Tin : 4. Ayet]

Maalesef ki batı önce kendi suretinin güzel olduğuna inandırmak ile başladı. (Reklam, dizi, sosyal medya vb yollarla )Daha sonra senin çirkin olduğuna inandırdı aynı yöntem kullanıldı geri kalmışlar filmlerde siyahiler, daha esmerler, köylüler ingilizce konuşamayanlar, batı tarzı giyinmeyenler vb) olarak gösterildi. Yani şu öğretildi gelişmişlik bize ki batıya odaklanırsanız gerçekleşir. Nasıl mı elbette istisnasız batı üretir! Doğulu  satın alır bu döngü sürüp gider. Elinde ki telefonun menşeyine bakarak ta bunu anlamak mümkün. Dolayısı ile bağımlılık vahim bir şekilde kendini izhar ediyor.

Süret tapıcılığı bariz bir şekilde görünmeye başladı, şekillendirilmiş bir vücut  (estetikle, sağlıksız diyetler, türlü boyalarla boyanmış bir yüz) Modaya göre giyinmiş, batının üç kuruşa üreterek binlere sattığı son model tlefon, araba vb araçlarla bir sütatü kazanmaya çalışıyor! Eski çağlarda kabileler arası kana bağlı bir kast sistemi vardı. Şimdi ise paraya! bağlı bir kast (sınıf) sistemi var!

İnsanlar değer verdiklerini kendi klasmanında!olanlar arasında seçiyor, gösterişe dayalı bir yaşam biçimi. Gelin maaşına dış görünüşüne göre seçilir! Aynı şey damat içinde geçerli. Ne kadar çarpık bir bakış açısı yeni neslin öğretmenleri olacak anne babalara ahlaki değerlere, haya gibi meziyetlere,  Allah'a kulluk hassasiyetine göre değil suret ve para ile değer buluyor. Bu çok hızlı bir deformasyonuda beraberinde getirir .Kişi neye odaklı ise yetiştireceği nesilde ona göre yetişir ki bu kaos ortamı oluşur. Yeni nesil toplumda yer bulmak bir statüye ulaşarak tüketimi gerçekleştirmek için haram yiyici, zalim bir insan olur kaçınılmaz olarak.

Peygamber (asm.)'in, “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.”(Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5)

"Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir; o halde, O´na kulluk edin. İşte bu, dosdoğru bir yoldur."  [Âl-i İmran : 51. Ayet]

İşte tamda bu vahim durumu değiştirecek özgür sadece ve sadece yaratıcısına kul olan bağımsız bir gençlik ve toplum için İslam'ın özüne dönmek gerek.

Katıksız, hurafe, şirk, bidat, barındırmayan Muhammed (s.as) indirildiği şekliyle İslam'a dönmek gerek.

Tağutları ve yandaşları inkar eden şeriksiz olarak Allah'ı  tevhid eden kamil islama uyarak , tebliğ ederek gençlik oluşturmak gerek.

Andolsun, biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının" (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün. [Nahl : 36. Ayet]

{Zehra Celalî Ji Ararat}

Devamını oku...